Referenties

Samenwerking en motivatie binnen organisaties en teams is essentieel voor het welslagen van projecten. Het is geweldig om daar af en toe deel van uit te mogen maken, je mag tenslotte meedoen met het werken aan de toekomst (= projecten) van een organisatie. En het is dan mooi als dat door de organisatie en door teamleden op prijs wordt gesteld.

Een paar voorbeelden:

  • "De samenwerking met John kenmerkt zich met de kernwoorden: professioneel, deskundig, praktisch, afspraak is afspraak en betrouwbaar. In niet altijd makkelijke omstandigheden en onder tijdsdruk weet John koers te houden en alle lijntjes open te houden. John communiceert goed en straalt vertrouwen uit waardoor project-management en de gemaakte afspraken goed verlopen." Martijn P.W. Lamberti-Henquet, Alg. Directeur Maastricht UMC Holding; opdrachtgever vanuit Adelante-Zorggroep
  • "John, hartelijk dank voor je inzet en bijdrage, je hebt ons door een moeilijke periode heen geholpen. Dank en veel succes met je vervolgstappen!" Jean-Paul Essers MBA, voorzitter van de Raad van Bestuur; opdrachtgever vanuit Adelante-Zorggroep

  • "Afgelopen jaren heeft John Kempeneers een aantal opdrachten uitgevoerd voor Quadraam en de Lerende Regio Arnhem. John is een projectmanager pur sang, is in staat projectkaders en opdrachten heel goed in overleg op te stellen, opdrachtgevers en medewerkers te verbinden aan de te bereiken resultaten. Daarnaast is hij goed in staat in te voelen waar eventuele knelpunten voor het bereiken van de gewenste resultaten zullen ontstaan en daar tijdig interventies op te plegen. Zo heeft hij in de politiek lastige situaties van Quadraam in de context met nog negen besturen en intern met 13 scholen passend onderwijs goed neergezet. Dat terwijl dit onderwerp dicht tegen de eigen regelruimte van de scholen aanschuurt. Een niet geringe complexe klus. Hij weet inhoud, proces en relatie met elkaar te verbinden." drs. ir. Marc Mittelmeijer  RI, voorzitter College van Bestuur Quadraam

  •  "John heeft binnen het project passend onderwijs bij Quadraam een grote bijdrage geleverd. Zijn inbreng kenmerkt zich door een grote deskundigheid op het gebied van projectmanagement. Hij weet hoe hij het moet aanpakken. Hij heeft een krachtig projectteam samengesteld en mensen in hun kracht gezet. Daarmee heeft hij bereikt dat de Quadraam brede organisatie in beweging kwam. John is een meester in het activeren van mensen, mensen aangesloten houden en ervoor zorgen dat er resultaten worden behaald. Niet alleen intern, maar ook extern. John heeft een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en is in dit domein een sparring and acting partner! Weet bestuurders met tegengestelde belangen met elkaar in verbinding te brengen. In no time was hij ook inhoudelijk deskundig op dit onderwerp! John is een prettige persoon om mee samen te werken, voor je het weet zit je in een flow die tot resultaten leidt. Ik wens iedereen diezelfde ervaring toe die ik met John heb!" Karin Poerstamper, Manager Domein Gezondsheidszorg en Welzijn at Hogeschool Windesheim
  •  "John Kempeneers heeft een team trajectbegeleiders van Rijn IJssel ondersteund om projectmatig en resultaatgericht te werken. Het team staat, is empowered en resultaatgericht: dit door de veelzijdige, vakkundige, creatieve en mensgerichte aanpak van John. Ook het komend jaar blijft John het team coachen." Anja Hagenaars, Directeur cluster Zorg bij Rijn IJssel
  • "Knowledgable and good trainer. Cooperative and communicative." Magnus Linsten, Akzo Nobel
Service Category: Project managemnet training
Top Qualities: Great Results, Personable, Expert
  • "John Kempeneers is een professionele coach/trainer/adviseur die recht-door-zee, respectvol, resultaatgericht en met compassie mensen in hun eigen kracht zet. Hij kan zich daarbij baseren op ruime kennis en ervaring en op het vermogen om organisatieprocessen en - structuren langs heldere lijnen te analyseren. Zowel op het niveau van indivuele gesprekken, teamvorming als organisatieadvies kunnen we hem van harte aanbevelen" Meta Knol, Director Museum De Lakenhal, Leiden
  • Voor meer referenties zie: View John Kempeneers's profile on LinkedIn