Downloads


Bestand Downloaden
Art 1 Sigma - Een kijk op hoe organisaties ingericht kunnen worden om dagelijkse uitvoering (lijn), verbetering (in processen) en veranderingen (projecten) beter gefaciliteerd kunnen worden Art 1 Sigma.pdf
Art 2 Sigma - met welke organisatiestructuur kun je de dagelijkse uitvoering (de lijn), de verbeteringen (processen) en gewenste veranderingen (projecten) beter faciliteren zodanig dat deze drie samenwerken Art 2 Sigma.pdf
Business Case Business Case.pptx
Eenvoudig Risico-onderzoek Eenvoudig Risico onderzoek.doc
Gaan als een raket met projectmanagement Gaan als een raket met projectmanagement.pdf
Gaan als een raket Gaan als een raket.pdf
Inhoudelijke info over organisatieopstellingen Inhoudelijke Info over Organisatieopstellingen.pdf
Projectmanagement: niet denken maar doen? IPMA-2 Onderzoek.pdf
Lessons Learned Lessons Learned.docx
Organisatiestructuur veel meer dan een organigram alleen organisatiestructuur veel meer dan een organigram alleen.pdf
Planningsformulier planningsformulier.xlsx
Project Status Form Project Status Form.doc
Stakeholder Macht - Belangen Matrix Stakeholder Macht - Belangen Matrix.ppt
Template projectsamenvatting template projectsamenvatting.doc