Downloads


Bestand Downloaden
Art 1 Sigma - Een kijk op hoe organisaties ingericht kunnen worden om dagelijkse uitvoering (lijn), verbetering (in processen) en veranderingen (projecten) beter gefaciliteerd kunnen worden Art 1 Sigma.pdf
Art 2 Sigma - met welke organisatiestructuur kun je de dagelijkse uitvoering (de lijn), de verbeteringen (processen) en gewenste veranderingen (projecten) beter faciliteren zodanig dat deze drie samenwerken Art 2 Sigma.pdf
Business Case Business Case.pptx
Eenvoudig Risico-onderzoek Eenvoudig Risico onderzoek.doc
Gaan als een raket met projectmanagement Gaan als een raket met projectmanagement.pdf
Gaan als een raket Gaan als een raket.pdf
Projectmanagement: niet denken maar doen? IPMA-2 Onderzoek.pdf
Lessons Learned Lessons Learned.docx
Organisatiestructuur veel meer dan een organigram alleen organisatiestructuur veel meer dan een organigram alleen.pdf
Planningsformulier planningsformulier.xlsx
Project Status Form Project Status Form.doc
Stakeholder Macht - Belangen Matrix Stakeholder Macht - Belangen Matrix.ppt
Template projectsamenvatting template projectsamenvatting.doc