Downloads

Bestand Downloaden
Art 1 Sigma - Een kijk op hoe organisaties ingericht kunnen worden om dagelijkse uitvoering (lijn), verbetering (in processen) en veranderingen (projecten) beter gefaciliteerd kunnen worden
Art 1 Sigma.pdf
Art 2 Sigma - met welke organisatiestructuur kun je de dagelijkse uitvoering (de lijn), de verbeteringen (processen) en gewenste veranderingen (projecten) beter faciliteren zodanig dat deze drie samenwerken
Art 2 Sigma.pdf
Business Case -
Business Case.pptx
Eenvoudig Risico-onderzoek -
Eenvoudig Risico onderzoek.doc
Gaan als een raket met projectmanagement -
Gaan als een raket met projectmanagement.pdf
Gaan als een raket -
Gaan als een raket.pdf
Projectmanagement: niet denken maar doen? -
IPMA-2 Onderzoek.pdf
Lessons Learned -
Lessons Learned.docx
Organisatiestructuur veel meer dan een organigram alleen -
organisatiestructuur veel meer dan een organigram alleen.pdf
Planningsformulier -
planningsformulier.xlsx
Project Status Form -
Project Status Form.doc
Stakeholder Macht - Belangen Matrix -
Stakeholder Macht - Belangen Matrix.ppt
Template projectsamenvatting -
template projectsamenvatting.doc